Chào mừng quý vị đến với trang web chính thức của Niên Giám Luật Quốc Tế (Cyil) tập II năm 2011

Tập hai cuốn Niên Giám Luật Quốc Tế của Séc tập trung vào các vấn đề (được thừa nhận là gây nhiều tranh cãi trên diễn đàn học thuật) vì những vấn đề này liên quan đến sự dịch chuyển cách nhìn nhận cổ điển về bảo hộ đầu tư từ góc độ của các nhà đầu tư sang cách nhìn nhận từ góc độ nhà nước – chủ thể đang phải đối mặt với ngày càng nhiều đơn kiện được cho là của các nhà đầu tư. Mục tiêu đặt ra trong tập hai này là phác họa sự dịch chuyển tư duy này, thực chất nằm trong quá trình tìm kiếm sự cân bằng mới trong hệ thống bảo hộ đầu tư. Có thể thấy sự dịch chuyển này qua số lượng ngày càng tăng các đơn kháng kiện của nước chủ nhà trong các vụ kiện tụng về đầu tư với các nhà đầu tư. Điều này đúng khi đưa ra những tiêu chí đánh giá mới về đầu tư có xem xét đến thiện chí của nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư hoặc thông qua việc lựa chọn các biện pháp bảo hộ tuyệt đối quyền lợi của nước chủ nhà trước kiện cáo của các nhà đầu tư khi chấm dứt các công cụ bảo hộ đầu tư theo thỏa thuận hiện hành. Những nội dung này chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh tổng thể các vấn đề được đề cập tới trong tập hai cuốn CYIL, đã được giới thiệu đầy đủ tới đông đảo giới độc giả chuyên môn vào đầu năm 2011.
 
most popular
Áp dụng điều khoản tối huệ quốc vào các quy định về quyền tài phán xét từ góc độ của phán quyết trong vụ Austrian Airlines và Slovakia
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
Bài viết này thảo luận việc áp dụng các điều khoản tối huệ quốc vào các quy định giải quyết tranh chấp trong các hiệp ước đầu tư. Án lệ về vấn
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Các Sự Kiện Thời Sự, Các Thuyết Trình của CYIL / CYArb Trước Đây và Đang Tiếp Diễn
page 351 - 367
read more
top 20 keywords