Dobrodošli na uradni spletni strani publikacije Cyil II. del 2011

Drugi del Češkega zbornika mednarodnega prava se osredotoča na teme (sicer sporne v akademski areni), ki obravnavajo premik v klasičnem razumevanju varstva naložb z vidika vlagateljev na vidik držav, ki se soočajo z vse večjim številom tožb s strani vlagateljev. Tematika drugega dela si je za cilj zadala prikaz premika v tej paradigmi, ki se nahaja v postopku iskanja novega ravnovesja v sistemu varstva naložb. Tovrsten premik je mogoče opaziti v vse večjem številu nasprotnih tožb, ki jih vlagajo države gostiteljice v teku sodnih postopkov proti vlagateljem. To velja za uvajanje novih standardov ocenjevanja vlaganj v luči dobre vere vlagatelja pri izvedbi vlaganja ali pri izbiri splošnih sredstev zaščite interesov države gostiteljice proti tožbam vlagateljev ob prekinitvi obstoječih pogodbenih instrumentov za zaščito vlaganj. Te tematike predstavljajo le majhen odsek celotnega mozaika tem, ki se jim posveča drugi del CYIL in ki jih smo v celoti predstavili širši strokovni javnosti v začetku leta 2011.
 
most popular
Aplikacija klavzule najvišjih ugodnosti na določila, ki urejajo pravnomočnost (pristojnost) v luči arbitražne razsodbe v zadevi Austrian Airlines v. Slovaška.
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
Omenjeni članek se ukvarja z aplikacijo klavzul najvišjih ugodnosti na določila, ki urejajo reševanje sporov v sporazumih o zaščiti investicij. Judikatura, ki se ukvarja s tem vprašanjem, ni
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Aktualni dogodki, pretekle in sedanje predstavitve CYIL / CYArb
page 351 - 367
read more
top 20 keywords