Witamy na oficjalnej stronie Cyil tom II. 2011

Drugi tom Czeskiego Rocznika Prawa Międzynarodowego (ang. Czech Yearbook of International Law®) poświęcony jest kwestiom zdecydowanie kontrowersyjnym w środowisku akademickim, bowiem odnoszą się do zmiany klasycznego postrzegania ochrony inwestycji z perspektywy inwestora na perspektywę krajów, które zmagają się ze stale rosnącą liczbą rzekomych roszczeń wnoszonych przez inwestorów. Temat drugiego tomu stawia sobie za cel nakreślenie zmiany w tymże modelu, co sprowadza się właściwie do poszukiwania nowej równowagi w systemie ochrony inwestycji. Zmianę tę można zaobserwować we wzrastającej liczbie roszczeń zwrotnych wnoszonych przez państwa przyjmujące przeciwko inwestorom w trakcie postępowań inwestycyjnych. Dotyczy to również kwestii związanych z wprowadzeniem nowych standardów oceny inwestycji w świetle dobrej woli inwestorów podczas realizacji inwestycji lub przez wybór absolutnych środków ochrony interesów państwa przyjmującego w stosunku do roszczeń inwestorów po wygaśnięciu istniejących narzędzi traktatowych ochrony inwestycji. Tematy te stanowią jedynie urywek całej mozaiki problemów omawianych w drugim tomie CYIL, który został zaprezentowany szerokiemu środowisku prawnemu na początku 2011 roku.
 
most popular
Stosowanie klauzuli największego uprzywilejowania dla postanowień dotyczących jurysdykcji w świetle orzeczenia Austrian Airlines vs Słowacja
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza dopuszczalności stosowania klauzuli najwyższego uprzywilejowania do przepisów jurysdykcyjnych zawartych w traktach inwestycyjnych. W orzecznictwie i
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Aktualne wydarzenia, wcześniejsze i aktualne prezentacje CYIL / CYArb
page 351 - 367
read more
top 20 keywords