Üdvözöljük a Cyil II. kötete 2011. évi kiadásának hivatalos honlapján

A Nemzetközi Jog Cseh Évkönyvének második kötete az érdemi kérdésekre összpontosít (amelyek tudományos körökben elismerten vitatottnak számítanak), és áttekintést nyújt a befektetések védelmének klasszikus témakörében bekövetkező változásokról a befektetői szempontú megközelítéstől az állítólagos befektetői keresetek növekvő számával szembesülő államok nézőpontjáig. A második kötet azt tűzte ki célul, hogy bemutassa ezt a paradigmaváltást, amely végső soron a befektetések védelmét szolgáló rendszer új egyensúlyának elérésére irányuló folyamat következménye. A változás megfigyelhető az ellenkeresetek növekvő számában is, amelyeket a befektetéseket fogadó országok indítanak befektetők ellen befektetési eljárások során.
Ugyanez mondható el az olyan befektetések vizsgálatára irányuló új előírásokról, amelyekre a befektetői tevékenységet végző személyek jóhiszeműségének vonatkozásában kerül sor, valamint a befogadó állam érdekeinek védelmét szolgáló abszolút módszerek alkalmazásáról a befektetői keresetekkel szemben olyan esetekben, amikor a befektetések védelmében kerülnek megszüntetésre a meglévő szerződéses instrumentumok.
Ezek a témakörök csupán egy töredékét alkotják mindazon esetek széles skálájának, amelyekkel a 2011 elején a tágabb szakmai közönség számára is elérhetővé vált CYIL második kötete foglalkozik, teljes körű bevezetést nyújtva a téma iránt érdeklődőknek.
 
most popular
A legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása a jogkört (illetékességet) szabályozó rendelkezésekre az Austrian Airlines kontra Szlovákia választottbírósági határozat tükrében
Domański, Grzegorz
Świątkowski, Marek
A cikk a beruházásvédelmi megállapodásokból eredő vitás kérdések megoldását szabályozó rendelkezésekre alkalmazott legnagyobb kedvezmény elvével foglalkozik. Az e kérdéssel
page 73 - 92
read more
Bělohlávek, Alexander J.
Újabb események, múltbeli és folyamatban lévő CYIL / CYArb prezentációk
page 351 - 367
read more
top 20 keywords